Skype Me™!
ENGLISH
РУССКИЙ
CHINESE
BREST STATE
TECHNICAL UNIVERSITY
院系简介继续教育学院学校设施
第二阶段教学大纲
学生公寓生活信息
名胜古迹

经济管理系

 

院系创建于 1995年
教职工人数 107人
学生人数 1563人

Dean Radchuk A.P., Assoc. Prof., Ph.D.
+375 162 42 01 38
+375 162 42 00 38
ef@bstu.by


本系包括以下专业:

  • 世界经济 (1-25.01.03)
  • 金融学 (1-25.01.04)
  • 经济与企业管理 (1-25.01.07)
  • 会计核算、分析与审计 (1-25.01.08)
  • 商业活动 (1-25.01.10)
  • 市场营销 (1-26.02.03)
  • 经济与生产管理 (1-27.01.01)

03/06/12 23:35:28